AI in de operatiekamer

AI gebruik bij opsporen tumoren

AI-technologie Revolutioneert Hersentumoroperaties: Diagnose Binnen Anderhalf Uur

Bron; AD i.c.m. UMC Utrecht / Prinses Maxima Center
Foto gemaakt door AI Image Generator
Categorie; AI

Een baanbrekende AI-gestuurde techniek ontwikkeld door het UMC Utrecht verandert de manier waarop hersentumoren worden behandeld. Deze vooruitgang belooft snellere diagnoses en vermindert het risico op extra operaties en mogelijke hersenschade.

Chirurgen worden vaak geconfronteerd met de uitdaging om te bepalen hoeveel van een hersentumor moet worden verwijderd tijdens een operatie. Te veel wegnemen kan leiden tot hersenschade, maar te weinig kan het risico op een tweede operatie vergroten. Een groot deel van dit dilemma komt voort uit onzekerheid over het type tumor dat wordt behandeld.

Samenwerking UMC Utrecht en Prinses Maxima Centrum

Gelukkig biedt een samenwerking tussen UMC Utrecht, het Prinses Máxima Centrum en het Amsterdam UMC een veelbelovende oplossing. Ze hebben een AI-technologie ontworpen die chirurgen in real-time kan informeren over het soort tumor waarmee ze te maken hebben, waardoor ze hun operatietechnieken dienovereenkomstig kunnen aanpassen. Deze ontwikkeling is cruciaal voor de jaarlijkse 1550 Nederlandse patiënten die worden gediagnosticeerd met tumoren in de hersenen of het ruggenmerg.

Bastiaan Tops van het Prinses Máxima Centrum benadrukt het belang van deze technologie. “Chirurgen hadden behoefte aan snellere tumoranalyses, vooral om de stress van een mogelijke tweede operatie bij kinderen te verminderen. Onze nieuwe aanpak overtreft alle verwachtingen; het blijkt zelfs nauwkeuriger dan traditionele microscopische beoordelingen.”

Een groot voordeel van deze technologie is de snelheid waarmee diagnoses worden gesteld. Jeroen de Ridder, een van de onderzoeksleiders, wijst op de radicale verbetering: “Vroeger moest een patiënt soms weken wachten op een diagnose, maar nu is de informatie beschikbaar in slechts anderhalf uur na de operatie.”

De rol van AI hierin

Deze AI-gestuurde techniek vereist verrassend weinig informatie om accuraat te zijn, een cruciaal voordeel gezien de beperkte hoeveelheid moleculair DNA die tijdens een operatie beschikbaar is. De Ridder vergelijkt het met het bekijken van een beeld waarvan je maar 1% van de pixels kunt zien; waar de menselijke waarneming faalt, kan AI nog steeds een duidelijk beeld vormen.

Terwijl het Prinses Máxima Centrum deze techniek al toepast bij kinderpatiënten, benadrukt De Ridder dat AI niet volledig autonoom werkt. Een patholoog analyseert ook het tumorweefsel met een microscoop en combineert de resultaten van de AI-diagnose met zijn eigen bevindingen.

Het enthousiasme voor deze technologie groeit. Bastiaan Tops ziet het potentieel voor wereldwijde toepassing, vooral in regio’s zoals Oost-Europa en ontwikkelingslanden, waar traditionele diagnosemethoden zowel tijdsintensief als duur zijn. Gezien de relatief lage kosten van de technologie – slechts 1000 dollar voor het benodigde apparaat – ziet hij het als een kans om de gezondheidszorg op mondiale schaal te verbeteren.

Met de huidige successen ziet De Ridder verdere mogelijkheden voor de toepassing van deze AI-technologie bij andere vormen van kanker, wat de weg vrijmaakt voor snellere en nauwkeurigere diagnoses in de toekomst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *