cyberattack en AI

AI tegen hackers ; online bescherming

Toekomstige cybersecurity: zelfstandige, onderling verbonden systemen

Bron; TNO
Foto gemaakt door AI Image Generator
Categorie; AI

De effectiefste bescherming tegen cyberdreigingen in de nabije toekomst zal liggen bij autonome systemen. Waar voorheen menselijke experts in Security Operations Centers (SOC) het voortouw namen, zullen in de toekomst zelfstandige systemen met de kracht van kunstmatige intelligentie (AI) dreigingen snel identificeren en neutraliseren. Onze recente studie belicht de evolutie naar een geïntegreerd systeem aangestuurd door AI.

De menselijke rol in beveiliging verandert

In het digitale strijdperk vormt de menselijke factor soms een bottleneck. Hoewel SOCs grotendeels bemand zijn door mensen, is de toenemende cyberdreiging zo overweldigend dat er een verschuiving plaatsvindt naar autonome beveiligingssystemen. Zoals Berry Vetjens van TNO opmerkt, gaat dit verder dan louter automatisering; machines zullen steeds meer beslissingsbevoegdheid krijgen.

Innovatie voor toenemende dreigingen

In reactie op de groeiende en intensievere cyberdreigingen introduceert TNO ‘Athena’, een systeem dat leert en zichzelf corrigeert. Stel je een ransomware-aanval voor op een groot energieconcern: Athena zou deze bedreiging vroegtijdig detecteren, snel de optimale reactie bepalen en de aanval onopgemerkt neutraliseren, waarbij bedrijfsprocessen ongestoord blijven.

De noodzaak van autonome systemen

Hoewel sommigen bezorgd zijn over het delegeren van menselijke taken aan AI, onderstreept Berry de groeiende noodzaak hiervan in de cybersecuritywereld. Sectoren met kritieke infrastructuren beginnen dit te realiseren, en het is een trend die zich zal uitbreiden naar andere domeinen zoals gezondheidszorg en overheid.

De complexiteit van cybersecurity

De paper met de titel “schaakmat?” benadrukt de uitdagingen van cybersecurity. In tegenstelling tot schaak, waar regels vaststaan, worden de regels in cybersecurity voortdurend aangepast door steeds veranderende dreigingen.

Grenzen verleggen met technologie

Met het Athena-project streeft TNO ernaar om grenzen te verleggen in wat mogelijk is met automatisering. In plaats van een samenwerking tussen mens en machine, zal de mens het systeem ontwerpen dat vervolgens autonoom handelt. Deze verschuiving vereist echter uiterste zorgvuldigheid.

Meer dan alleen techniek

Het gaat niet alleen om technologie. Ethiek, privacy en juridische overwegingen spelen ook een cruciale rol. Er moet gewaarborgd worden dat zowel grote als kleinere organisaties toegang hebben tot autonome cybersecurityoplossingen, en dat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn afgebakend.

Een gecombineerde aanpak

Het creëren van zo’n geïntegreerd systeem vereist een multi-disciplinaire aanpak, waarbij technologie, ethiek en juridische aspecten samenkomen. Berry sluit af door te benadrukken dat TNO zich inzet om hierin de komende tijd duidelijke richting te bieden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *